organisatie


 
Ineke
Wiegersma

voorzitter

?

 

vacature
secretaris

 Annemarie Stokkink 3
Annemarie
Stokkink

penningmeester
 Veronica Groot Jebbink 3
Veronica
Groot Jebbink
bestuurslid

Manja
Visser
bestuurslid

Wim

Meuleman
dienstverlening
 louisa 3
Louisa
Ritsma

materiaalbeheer
 Brian de Beus 160x120
Brian
de Beus

kaderinstructeur
       

Wim Broeke
      erelid